dilluns, 12 de març de 2012

Sessió inaugural: Bananano!

Duplex inaugural on el plàtan és el rei (en el sentit literal), amb una coreografia entusiasta d'un cos de ball infantil que no es cansa de corejar els versos cantats per la gran banana, coronada al fons.

En realitat és una metàfora de l'alienació dels dels platanòfags davant la seva addicció. L'addicció, personificada pel rei plàtan, fa ballar als pobres yonky-plàtans al seu gust.

Per tant ho podríem qualificar com a drama musical.

1 comentari: